Õpingud ja karjäär töötervishoiu valdkonnas

Tark karjäärivalik koosneb mitmest aspektist. Valitud eriala peab ennekõike endale meeldima. Pakkuma igapäevatöös põnevaid ja samas jõukohaseid väljakutseid. Lisaks sellele on tõenäoliselt vaheldusrikkamad tööülesanded huvitavamad, kui igapäevane rutiin. Selle kõige juures tasub eelistada valdkonda, mille spetsialistide järele on nõudlus ka pikemas plaanis. Nii on peale õpingute lõpetamist töökoha leidmine ning …

Erialasid vahetades hambaarstiteaduseni

Erialavalik on noorel inimesel esimene väga tähtis otsus, mis tuleb teha. Kirjutan oma loo sellest üsnagi ameerikamägede laadsest teekonnast praeguse erialani. Paljud inimesed unistavad lapsena arstiameti pidamisest, minul aga tuli see mõte gümnaasiumis. Sel hetkel sai sellest erialast minule ka kinnisidee, sest end mõnda teist ametit pidamas ma ette ei …

Ülikooliks sobiva sülearvuti valimisest

Kas ülikooliks on ilmtingimata vaja sülearvutit? Kui jah, siis kuidas valida sobivat? Mida seejuures meeles pidada? Ülikooliks sobiva arvuti valimine võib tunduda väikese väljakutsena, ning siinkohal jagame mõningad nõuanded, tehes valimist lihtsamaks. Tehnika arenguga on loomulik, et traditsiooniline vihikusse või märkmikusse märkmete tegemine asendub vähehaaval elektrooniliste märkmetega. Loengusse või seminari …

Miks õppida ehitusviimistlust

Ehitusvaldkonnas hariduse ja töökogemuse omandanud hea oskustööline on alati hinnatud ning ehitusobjektidel tööle oodatud. Ehitajate töövaldkond on laiahaardeline ja koolis, praktikal omandatud kogemused annavad head eeldused tegutsemiseks rohkemateski ametites, kui esmapilgul mõttesse tulev maaler või plaatija. Siseviimistlus erialana hõlmab enda alla nii maalritöid kui ka kipsitöid, samuti lagede ning põrandate, …

Filoloogiaõpingutest alanud mitmekülgne karjäär

Me ju ei tea päriselt kunagi, kas valitud eriala meid ka kümne aasta pärast huvitab. Samuti ei teadnud mina ühel hetkel pärast ülikooli, mis ma oma teadmistega nüüd peale hakkan. Peale õpinguid, millest saad lugeda eelmises postituses, kulutasin energiast pakatades erinevate kirjastuste ning tõlkebüroode uksi, et leida erialast tööd. Soovisin …