6 põhjust õppida energeetikat

6 põhjust õppida energeetikat Energeetika on eriala, mille puhul kõik ütlevad, et mingi seos on energiaga, ent sellest sõnast kaugemale oskavad näha vähesed. Väga lihtsustatult võib öelda, et energeetika on erinevate energialiikide (mitmekordsete) muundamiste protsess, mille lõpptulemusena saadakse elektrienergia, mis antakse tarbijale üle. Wikipedia kuiva selgituse taga peitub aga hoopis …

Mida annab välismaal elamine

Tänapäeval on rännata ja maailma avastada üsna lihtne. Piirid on lahti nii õppimiseks kui töötamiseks. Maailma nägemine annab igale inimesele miskit juurde ja kindlasti muudab inimest. Teise kultuuri, teise rahvuse ja keele tundma õppimine elades samal ajal selles keskkonnas, on eriline kogemus. Elamine välismaal rikastab ja kasvatab. Alljärgnevalt anname ülevaate, …

Õpingud ja karjäär töötervishoiu valdkonnas

Tark karjäärivalik koosneb mitmest aspektist. Valitud eriala peab ennekõike endale meeldima. Pakkuma igapäevatöös põnevaid ja samas jõukohaseid väljakutseid. Lisaks sellele on tõenäoliselt vaheldusrikkamad tööülesanded huvitavamad, kui igapäevane rutiin. Selle kõige juures tasub eelistada valdkonda, mille spetsialistide järele on nõudlus ka pikemas plaanis. Nii on peale õpingute lõpetamist töökoha leidmine ning …

Erialasid vahetades hambaarstiteaduseni

Erialavalik on noorel inimesel esimene väga tähtis otsus, mis tuleb teha. Kirjutan oma loo sellest üsnagi ameerikamägede laadsest teekonnast praeguse erialani. Paljud inimesed unistavad lapsena arstiameti pidamisest, minul aga tuli see mõte gümnaasiumis. Sel hetkel sai sellest erialast minule ka kinnisidee, sest end mõnda teist ametit pidamas ma ette ei …

Ülikooliks sobiva sülearvuti valimisest

Kas ülikooliks on ilmtingimata vaja sülearvutit? Kui jah, siis kuidas valida sobivat? Mida seejuures meeles pidada? Ülikooliks sobiva arvuti valimine võib tunduda väikese väljakutsena, ning siinkohal jagame mõningad nõuanded, tehes valimist lihtsamaks. Tehnika arenguga on loomulik, et traditsiooniline vihikusse või märkmikusse märkmete tegemine asendub vähehaaval elektrooniliste märkmetega. Loengusse või seminari …

Miks õppida ehitusviimistlust

Ehitusvaldkonnas hariduse ja töökogemuse omandanud hea oskustööline on alati hinnatud ning ehitusobjektidel tööle oodatud. Ehitajate töövaldkond on laiahaardeline ja koolis, praktikal omandatud kogemused annavad head eeldused tegutsemiseks rohkemateski ametites, kui esmapilgul mõttesse tulev maaler või plaatija. Siseviimistlus erialana hõlmab enda alla nii maalritöid kui ka kipsitöid, samuti lagede ning põrandate, …