Filoloogia õppimine avab uksed maailma

Gümnaasiumi viimastel aastatel hakkavad paljud õppurid juba pingsamalt mõtlema tulevase karjääri peale. Mida siis minna õppima pärast gümnaasiumi lõpetamist? Mis on see eriala või amet, mis on ühtviisi huvitav ja samas ka tasuv? Valiku tegemisel peab arvestama, et see elukutse või haridus, mille omandame, peab meile tagama võimaluse töötada sobivas …