Erialasid vahetades hambaarstiteaduseni

Erialavalik on noorel inimesel esimene väga tähtis otsus, mis tuleb teha. Kirjutan oma loo sellest üsnagi ameerikamägede laadsest teekonnast praeguse erialani. Paljud inimesed unistavad lapsena arstiameti pidamisest, minul aga tuli see mõte gümnaasiumis. Sel hetkel sai sellest erialast minule ka kinnisidee, sest end mõnda teist ametit pidamas ma ette ei …

Miks õppida ehitusviimistlust

Ehitusvaldkonnas hariduse ja töökogemuse omandanud hea oskustööline on alati hinnatud ning ehitusobjektidel tööle oodatud. Ehitajate töövaldkond on laiahaardeline ja koolis, praktikal omandatud kogemused annavad head eeldused tegutsemiseks rohkemateski ametites, kui esmapilgul mõttesse tulev maaler või plaatija. Siseviimistlus erialana hõlmab enda alla nii maalritöid kui ka kipsitöid, samuti lagede ning põrandate, …

Filoloogia õppimine avab uksed maailma

Gümnaasiumi viimastel aastatel hakkavad paljud õppurid juba pingsamalt mõtlema tulevase karjääri peale. Mida siis minna õppima pärast gümnaasiumi lõpetamist? Mis on see eriala või amet, mis on ühtviisi huvitav ja samas ka tasuv? Valiku tegemisel peab arvestama, et see elukutse või haridus, mille omandame, peab meile tagama võimaluse töötada sobivas …