6 põhjust õppida energeetikat

6 põhjust õppida energeetikat

6 põhjust õppida energeetikat

Energeetika on eriala, mille puhul kõik ütlevad, et mingi seos on energiaga, ent sellest sõnast kaugemale oskavad näha vähesed. Väga lihtsustatult võib öelda, et energeetika on erinevate energialiikide (mitmekordsete) muundamiste protsess, mille lõpptulemusena saadakse elektrienergia, mis antakse tarbijale üle.

Wikipedia kuiva selgituse taga peitub aga hoopis põnevam maailm, millest saad lähemat ainult peale alltoodud kuue energeetika õppimiseks hea põhjuse lugemist.

 

Rohkelt eri võimalusi – Energeetika kõlab selliselt, et see sobib ainult neile, kes on täielikud reaalainete fännid. Ja kuigi reaalainetel on energeetika õppimisel oluline osa, siis päris võrdusmärki pole vaja matemaatika ja füüsikaga tõmmata. Energeetikale on võimalik läheneda mitme eri nurga alt ning pärast põhiteadmiste omandamist saab valida just sellise lähenemise, mis enim tõmbab.

 

Keskkonnakaitse – Prantsusmaa kuninga Louis XV kuulsat lauset „Pärast meid tulgu või veeuputus“ tõe pähe võttes ei ole üsna varsti maakerast suurt midagi alles. Selleks aga et ka meie järeltulevad põlved elada saaksid, tuleb lähtuda keskkonnakaitsest ning energia loodussõbralikust kasutamisest.

See tähendab, et inimestele, kellele on looduse hoidmine südamelähedane, võib energeetika olla tõeliseks kutsumuseks. Energeetik ei ole lihtsalt keegi, kes kordab varasemalt tehtud asju, vaid ta loob uusi lähenemisi ja lahendusi. Näiteks annab see võimaluse tutvustada päikesepaneele kui keskkonnasõbralikke kütteallikaid praegusest hoopis laiemalt.

 

Piisavalt tööpakkumisi – Palganumber ei tohiks kunagi olla peamine motivatsioon, ent kui valida on mitme eriala vahel, siis tasuks eelistada valikut, millel on ka tuleviku. Seni kuni inimkond elab, ei kao nõudlus energiasüsteemide järgi kuhugi. Nagu TTÜ enda kodulehel välja toob, siis elektri- ja soojusvaldkonnad on arenevad ja perspektiivikad ala.

Tublimad tudengid saavad korralikud tööpakkumised juba koolipingis istudes ning tihtipeale kujuneb esimesest praktikakohast hilisem töökoht. Kellel on soovi piiritagust tööelu proovida, siis energeetikute järgi on vajadus üle terve maailma.

 

Kliimasoojenemisega toimetulek – Energiasüsteem on eriti oluline pidevalt muutuvas keskkonnas, nii et tööd jagub piisavalt ka heitliku kliimaga Eestis. Kliimasoojenemise tõttu on üsna varsti vaja toime tulla märgatavalt muutunud oludega ning siinkohal on väga vaja õppinud inimesi, kes teavad mida ette võtta.

Tähtis küsimus on näiteks see, kuidas asendada taastumatute loodusvarude kasutamine taastuvate loodusvarude kasutamisega. Selle küsimusega paaris tuleb mõelda ka sellele, kuidas kõike keskkonnasõbralikuna hoida.

Siinkohal annab neist kiire ülevaate Kreete koostatud Prezi keskkonnas asuv esitlus.

 

 

Lai tööpõld – Eriala lõpetanuid ootab ees lai tööpõld mitmete erinevate võimalustega. Võimalik on töötada nii masinate dokumentatsiooni ja seadistamisega kui ka laiemas plaanis projekteerimisega: kuidas olemasolevaid tehnoloogiaid efektiivsemaks muuta ning milliseid uusi tehnoloogiaid on võimalik välja arendada.

Ka küttesüsteemide planeerimine-projekteerimine kui meie kliimas alati hinnatud töövaldkond, eeldab teadmisi energeetikast.

Juba praegu tähelepanu pälvivad, kuid tulevikus veelgi tähtsamaks muutuvad  valdkonnad on elektriautondus ning kõiksugu alternatiivsed energiaallikad. Ära ei tasu unustada ka energeetilist julgeolekut ja energiakaubandust.

 

Aega otsustada – Asudes ülikooli energeetikat õppima, ei pea tulevast ametinimetust kivisse raiuma. Piisab sellest, et eriala pakub huvi ning baasainete ja erialaste ainete läbimise käigus saab selgeks ka see, mis valdkond täpsemalt tõmbab. Peamine on saada alla tugev põhi, millele toetudes on tulevases tööelus võimalik teha õigeid otsuseid ja valikuid.

Mitmekülgse ja huvitava erialana on energeetika näol tõesti tegu valikuga, mille kasuks otsustades võib iga gümnaasiumiõpilane olla kindel, et valdkond pakub huvitavaid väljakutseid ja töö leidmisega probleeme ei teki.

 

Energeetikat saab õppida TTÜ bakalaureuseõppes.

https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/

 

Hajaenergeetikat EMU ja TTÜ koostöös valminud magistriõppekavas.

http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/magistrioppekavade-tutvustused/hajaenergeetika/

Loe lisaks ka teisest alati hinnas erialast – hambaarstiteaduse postituses.