Filoloogiaõpingutest alanud mitmekülgne karjäär

Filoloogiaõpingutest alanud mitmekülgne karjäär

Me ju ei tea päriselt kunagi, kas valitud eriala meid ka kümne aasta pärast huvitab. Samuti ei teadnud mina ühel hetkel pärast ülikooli, mis ma oma teadmistega nüüd peale hakkan.

Peale õpinguid, millest saad lugeda eelmises postituses, kulutasin energiast pakatades erinevate kirjastuste ning tõlkebüroode uksi, et leida erialast tööd. Soovisin tööd, mis annaks mulle võimaluse oma aega ise määrata ja olla iseseisev ka oma tööalastes valikutes.

 

Millised võimalused andis mulle filoloogia õppimine?

Minu esimeseks tööks sai venekeelse ajaloolise romaani tõlkimine eesti keelde. See oli üks vaevaline, kuid huvitav ning hariv ettevõtmine. Pärast tõlke valmimist olin õnnelik eesmärgi saavutamise üle, sest see nõudis palju aega ning energiat. Ometi tundus see toona igavavõitu tööna ning ühele kahekümnendates noorele ei saa seda sugugi pahaks panna.

Proovisin tõlkimist nii raamatute kui ka reklaamtekstide näol. Tõlkisin auto varuosade vahendamisega tegeleva ettevõtte veebilehele autode kohta käivat tehnilist infot.
Kajastada tuli pea kõiki Euroopa, USA ning Jaapani autotootjate toodangut ning see oli taas üks mahukas ning huvitav töö.

Selle töö käigus omandatud teadmised autodest on tulnud kasuks ka hiljem, kui töötasin müügijuhina autovaruosade maaletoomisega tegelevas ettevõttes. Võin öelda, et sellele ametikohale julgustas mind kandideerima just tõlkimistöö käigus omandatud head autoalased teadmised.

 

Keeled aitasid müügivaldkonnas

Kuigi ma teadsin autodest juba piisavalt, olin siiski ärevil, kuna müügialane töö oli mulle täiesti võõras. Inimestega suhtlemine on mulle alati meeltmööda olnud ja head teadmised autonduse valdkonnas tulid mulle tööalaselt kasuks.
Müügitöö paelus mind mõneks ajaks ning enesekindlust lisasid juurde ka head töötulemused.

Minu töökarjäär jätkus valmistoitu tootva ettevõtte ridades. Ettevõtte pea sajast töötajast valdav enamus olid vene keele kõnelejad ning siingi aitas keelebarjääri puudumine mul sulanduda kiiremini töökollektiivi. Filoloogiaõpingud õpetasid peale keele tundma ka kultuuri ja ajalugu, mis omakorda aitasid teisest rahvusest inimesi paremini mõista. Nägin korduvalt kõrvalt, kuidas üksikud lihtsad teadmatusest põhjustatud apsakad võivad heita varju omavahelisele koostööle. Eks ma ise ka eksimatu ei olnud, kuid kõrvalt hinnates andis koolis õpitu mõningad eelised.

Igas müügivaldkonnas on eesmärgiks rohkem ja paremini müüa, leida uusi koostööpartnereid ning hoida olemasolevaid kliente. Minu varasemad kogemused müügialal koos keelteoskusega olid taaskord suureks abiks ning ma olen alati olnud valmis ka uusi teadmisi juurde õppima ning koolitustel osalema. Toitlustusvaldkonnas töötamise ajal osalesin ISO 22000:2005 toiduohutuse juhtimisüsteemide koolitusel ning koolituse lõppedes sain pärast edukat eksami sooritamist siseaudiitori tunnistuse.

 

Maailm on keeltega valla

Tänaseks elan ma perega Hispaanias ning müügialane töö on jäänud seljataha.
Alles siin olles hakkasin tajuma, kui palju erinevaid võimalusi annab mulle õpitud teadmiste rakendamine. Ma elan väikeses linnakeses, kus elab palju venelasi, ukrainlasi ning inglasi.

Mul on suur rõõm, et ma saan nende kõigiga suhelda neile arusaadavas keeles, teades nii kultuurilist kui ka ajaloolist tausta. Ja kui ma juba siin olen, siis peagi lisandub ka hispaania keel minu võõrkeelte oskuste hulka.

Minu praegune töö on tekstide loomine, toimetamine ja optimeerimine. Ülikoolis õpitud suuline ja kirjalik väljendusõpetus on tulnud pea 10 aastat hiljem mulle kasuks tekstide ülesehitamisel ning sisu loomisel mitmes keeles.

Keelte tundmine avardab minu maailma ning liidab mind mitmete keele-ning kultuuriruumidega. See rikastab ja loob isikliku ning sooja sideme oma klientidega, kes ajapikku muutuvad tuttavateks ning miks mitte ka sõpradeks.

Tunnen end mugavalt nii inglise- kui ka venekeelses keskkonnas, kuid elades Hispaanias, tahan end ka hispaanlaste hulgas tunda sama hästi. Nii olengi alustanud uue keele õppimisega ning omandades hispaania keele, avaneb minu ees jälle üks huvitav ja võimalusterohke maailm.

Avaldamiseks saatis enda kogemused Elmo, kes õppis Tartu ülikoolis slaavi ja vene filoloogiat aastatel 2009-2013. Eelmist postitust õpingute alustamisest saad lugeda siit.

Tutvu Tartu Ülikooli slaavi filoloogia õppekavaga siin.