Miks õppida ehitusviimistlust

Miks õppida ehitusviimistlust

Ehitusvaldkonnas hariduse ja töökogemuse omandanud hea oskustööline on alati hinnatud ning ehitusobjektidel tööle oodatud. Ehitajate töövaldkond on laiahaardeline ja koolis, praktikal omandatud kogemused annavad head eeldused tegutsemiseks rohkemateski ametites, kui esmapilgul mõttesse tulev maaler või plaatija.

Siseviimistlus erialana hõlmab enda alla nii maalritöid kui ka kipsitöid, samuti lagede ning põrandate, plaatimiste ning krohvitööde algtõdesid.

Ehitajal lasub väga suur vastutus, sest valede arvestuste korral võib kahju suur olla. Miks aga valida kõikide võimalike erialade hulgast edasi õppimiseks just siseviimistlus, sellest annamegi mõningase ülevaate.

Postituse avaldas Remondifirma.ee – remonditööde teostaja Tallinnas ja Harjumaal. Korterite remont ja väiksemate remonttööde teostamine on perspektiivikas valdkond, sest paljudel uutel kodu omanikel on soov kujundada eluruumid just endale meeldivaks. Lisaks vajavad korterid üürnike vahetudes paariaastase intervalliga sanitaarremonti – tapeetimist või värvimistöid.

 

Mida pakub ehitusviimistleja elukutse?

Ehitus- ja siseviimistlus hõlmab endas mitmeid erinevaid töid ja õpingute käigus omandatakse üsnagi laiahaardelised ehitusalased teadmised, millest on abi ka teistes ehitusvaldkondades peale siseviimistluse. Pühendame sellele lõpulõigu.

Erialana sobib ehitusviimistlus sulle, kui hindad täpsust ja pigem mõõdad üheksa korda, lõikad korra. Seetõttu sobivad siseviimistlejateks heas vormis ja täpse silma, kindla käega mehed, aga miks mitte ka naised. Kaalutlevam iseloom on mõningane eelis, soovides saada selle valdkonna spetsialistiks.

Vahel on vaja tõsta raskemaid esemeid, mistõttu eeldab töö head füüsilist vormi. Töövahendite toomine viienda korruse eluruumidesse liftita majas on pigem reegel, kui erand.

Ka hea suhtlemisoskus on siseviimistluse valdkonnas hinnatud, sest töö eeldab palju suhtlemist. Meeskonnaliikmetega tööobjektil. Tarnijatega. Klientidega, kellele on tihti vaja sama eesmärgi saavutamiseks erinevaid variante tutvustada ning töö tegemiseks aegu kokku leppida.

Siseviimistlejana näed oma töö tulemust koheselt ning tehtud töö tulemus jääb kestma aastateks. Hästi teostatud siseviimistlustööd toovad eelnevate ehitusetappide õnnestumised esile, samas kiirustamisega tehtud vead kahandavad varemtehtu väärtust ning juba väikene möödalaskmine jääb silma riivama.

Kvaliteetse siseviimistluse saanud interjöör jääb looma kellelegi kodusooja või kontorimiljööd ja selline töö nõuab täpsust ning hoolekust.

 

Kutseharidus annab eelise tööturul

Mitmekülgne oskuste pagas, mis ehitusvaldkonna kutseõpe kaasa annab, annab koolipingist tulnud siseviimistlejatele tööturul kindlad eelised.

Iga ettevõtja hindab koolis kaasa saadud teoreetilisi ja praktika käigus omandatud praktilisi teadmisi. Valdkonnas omandatud haridus tähendab ettevõtte jaoks, et töötajal on teatud kompetentsid. Ta ei vaja tõenäoliselt nö. “nullist” koolitamist kogu tööprotsessi ning valdkonna põhjus-tagajärg seoste osas, mis tähendab koolitavale meeskonnale suhteliselt suurt ressursikulu.

Lisaks ehitusalastele teadmistele on ehitusvaldkonnas oluline ka materjalide tundmine. Uusi ehitusmaterjale, segusid, värve jm lisandub turule igal aastal ning nende omaduste ja erinevuste tundmine on kunst omaette. Õpingute jooksul saab õppija hea ülevaate turul toimuvast, ning õpib kasutama siin enamlevinud tootjate ehitusmaterjale. Nii saab selgeks ka tootjate materjalivalik, mis avab omakorda uksed paarile huvitavale karjäärivõimalusele.

Rääkimata ei saa jätta ka turvalisuse, esmaabi ning ohutuskoolituste olulisusest, mis kõik teevad ühest hariduse omandanud spetsialistist hinnatud töölise. Töövahendite oskamatu ning vale kasutamine võib tekitada ehitusel suurt ohtu inimeste tervisele ning seetõttu on kvaliteetse tööjõu omamine oluline ka ettevõtjale.

Koolipingist saadud teadmised tööohutusest aitavad muuta kogu töökeskkonna turvalisemaks kohaks.

 

Need teadmised on kasuks igapäevaelus

Siseviimistluse õppimine annab sulle võimaluse näiteks oma kodus vajaminevaid pisemaid remonditöid ise teha. Samuti olla ise teadlik remonttööde tellija ja aidata piisavalt pädeva remondimeeskonna leidmisega enda lähikondseid või töökaaslasi.

Kutsekoolides on ehitusametit õppides õppeprogrammis ka karjääriplaneerimine ning ettevõtluse alused, mis annavad ülevaate, kuidas valida endale just sobiv õppesuund ning kuidas soovi korral alustada ettevõtlusega.

 

Oskajatele ehitusmeestele jagub tööd igas asukohas

Siseviimistleja töö annab leiva lauale. Meie külmas talves on siseviimistlejate eeliseks ka siseruumides töötamine.

Tööandjal on kindlam valida kandidaatide hulgast inimene, kes on saanud antud tööde sooritamiseks vastava hariduse. See on tööandja esimene garantii, et töötaja sooritab oma tööülesanded kvaliteetselt ning hästi.

Koolis omandatud kogemuste pagas koos praktiliste kogemustega on igakülgne garantii töötajale. Lisades sellele ka praktikakohast saadud soovituse ja teostatud tööde portfolio, on töökoha leidmine lihtne.

 

Viimistleja, maalri või plaatija õpingud on vaid algus

Ehitusvaldkonnas omandatud haridus võib viia vägagi erinevate ametiteni. Toome siin välja neli võimalust. Igaüks neist eeldab aktiivselt ise juurde õppimist, pakkudes erinevaid võimalusi eneseteostuseks. Võid avastada õpingute käigus või paari aasta pärast, et mõni siintoodud võimalustest pakub sulle teistest rohkem huvi. Võibolla oled selleks hetkeks märkamatult juba mõne rolli ülesandeidki endale võtnud…

 

Töö projektijuhina. Iga ehitusmeeskond vajab ühte inimest, kes kordineeriks kliendisuhteid ja tegevusi objektil. Alusteadmised objektil toimuvast on juba omandatud, projektijuhi roll võimaldab töötada inimestega ja veenduda, kuivõrd selline töö iseloom sobib. Teised projektijuhina töötamise eeldused on suhtlemisjulgus ja oskus ennast kehtestada. Töötamine või koolipraktika projektijuhi abi või assistendina on enamasti esimene samm sel teel.

Töö sisekujundajana. Üks osa siseviimistlustöödest on harmoneeruvate värvilahenduste leidmine, kombineerides värve, mustreid ja materjale. Võid avastada, et selliste võimaluste planeerimine pakub huvi. Siis on võimalik järgmine samm ise aktiivselt juurde õppimine ja taas töötamine esialgu sisekujundaja assistendina.

Töövõimalused ehituspoodides. Peamiste tootjate materjale ja töövahendeid, töö etappe tundes sobid ka nõustama teisi tööde teostajaid või inimesi, kes soovivad neid töid esmakordselt ise teha. Aidates neil leida sobivad töövahendid. Klienditeenindaja roll ehituspoes on kindlasti üks võimalik suund.

Valdkonnas teadmisi omades oled piisavalt pädev ka turundaja assistendina töötamiseks, mis võib viia turundusõpinguteni ja karjäärini turunduses. Kui huvitud praktilisemast psühholoogiast ja põhjustest, kuidas ja miks kliendid teenuseid ostavad, on see perspektiivikas valdkond. Praktika või turundusspetsialisti assistendi amet ehituspoodide keti kontoris või materjalide tootja juures on hea hüppelava edasiseks.

 

Kokkuvõtteks on ehitusvaldkonna õpingutel hea potentsiaal, mis kindlasti ei piirdu töötamisega ainult õpitud rollis ja ametis. Omandatud teadmised on kasutatavad mitmetes valdkondades, mis loovad palju potentsiaalseid võimalusi kogu karjääri jooksul.

Loe lisa ehitusviimistleja erialast Rajaleidja ametite lehelt ja leia sobiv õppimisvõimalus kutseharidus.ee veebist.