Õpingud ja karjäär töötervishoiu valdkonnas

Õpingud ja karjäär töötervishoiu valdkonnas

Tark karjäärivalik koosneb mitmest aspektist. Valitud eriala peab ennekõike endale meeldima. Pakkuma igapäevatöös põnevaid ja samas jõukohaseid väljakutseid. Lisaks sellele on tõenäoliselt vaheldusrikkamad tööülesanded huvitavamad, kui igapäevane rutiin.

Selle kõige juures tasub eelistada valdkonda, mille spetsialistide järele on nõudlus ka pikemas plaanis. Nii on peale õpingute lõpetamist töökoha leidmine ning vajadusel hilisem töökoha vahetus lihtsad.

Üks kõigile eeltoodud soovidele vastav eriala on töötervishoid. Kuigi termin võib võõras olla, siis tegu on kiirelt areneva valdkonnaga, kus karjääri alustamine kindlustab huvitava töö pikkadeks aastateks.

Tööohutuse põnevat valdkonda tutvustab lähemalt Riskianalüüs OÜ (Veebileht).

 

Mis peitub sõna „töötervishoid“ taga?

Kuigi tegu pole just kõige uuema erialaga, siis on mõiste taga peituv reaalsus paljudele küllaltki võõras. Tööinspektsiooni kodulehel on välja toodud mitmed kokkuvõtted ettevõtetes läbi viidud tööohutuse ja terviseedenduse projektidest, millega tasub huvi korral tutvuda. Need toredad tutvustused aitavad selle valdkonna võimalusi paremini mõista ning annavad aimu, kuivõrd mitmekülgne võib olla töötervishoiuspetsialisti töö.

 

Missiooniga töö

Töökohtadel parimate võimalike töötingimuste loomine mõjutab kõigi ettevõtte töötajate heaolu, veedetakse ju töökohas märkimisväärne osa enda elust.

Töökeskkond mõjutab otseselt töötajate vaimset ja füüsilist tervist. Peale tööpäeva võetakse muljed ka koju kaasa, ning neid jagatakse lähikondsetega. Mõningasest stressist kaasaegses ühiskonnas mööda ei pääse, kuid töötervishoiuspetsialisti abiga hästi läbi mõeldud töötingimused tähendavad võimalikult stressivaba ja tulemuslikku tööpäeva.

Füüsiliste ohuallikatega töökeskkondades on oluline roll ka ohututel töövõtetel. Seadmete kasutusjuhenditega tutvumisel enne seadmete kasutamist ning isikukaitsevahendite kasutamisel vastavalt nõuetele. Kõik see aitab maandada tööõnnetuste riske, millel võivad olla töötajale kurvad tagajärjed. Tööõnnetuse toimumine tähendab enamasti ka ettevõtjale suurt aja- ja rahakulu võimalike hüvitiste või kohtuskäikude näol.

Palju on kirjutatud ja räägitud tööstressist – ka sellega seotu kuulub töötervishoiu alla. See võib sisaldada psühholoogilise nõustamise organiseerimist, töötjate vaheliste suhete korraldamist, tööõhkkonna parandamist, puhkeruumi ehitamist ja kasvõi töötajate lastele lastetoa loomist.

Töötervishoiuga tegelev spetsialist annab enda tööga panuse paljude töötajate ja ettevõtjate heaollu.

 

Tööpäevas nii paberimajandust kui ka tegutsemist

Tööohutusspetsialisti vaheldusrikkasse tööpäeva mahub palju erinevaid ülesandeid.

Erinevaid töökohti on maailmas pea sama palju kui erinevaid ameteid. Laevakapten, laotöötaja, sekretär või elektrik – igal töökohal tähendab tööohutusnõuete tagamine erinevaid protsesse vastavalt selles valdkonnas kehtivatele nõuetele ja Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Tööohutuse tagamise kolm olulist osa on analüüsimine, ennetustöö ja juhendamine.

Analüüsimine saab reeglina alguse konsultatsioonist ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamisest, mille käigus tutvutakse töökeskkonnaga ja keskkonnas olevate võimalike ohuallikatega. Hinnatakse detailselt ohuallikate poolt tekitavid riske, ning valmivas ettevõtte riskianalüüsis saavad põhjalikult välja toodud vajalikud meetmed tööohutuse tagamiseks.

Riskianalüüsile järgneb regulaarne juhendamine ettevõttesiseselt ja jälgimine, et kõiki tööohutuse tagamiseks vajalikke nõudeid järgitakse. Enamasti jäävad need ülesanded ettevõttesisese tööohutusspetsialisti kanda, kuid sellist teenust on võimalik ka väljaspoolt ettevõttesse sisse tellida.

Kõik eeltoodud tegevused aitavad kindlustada, et igasugune õnnetuste juhtumise ja kahjustuste tekkimise tõenäosus töökohtadel on miinimumini viidud.

 

Karjäär ettevõttesisese või -välise spetsialistina?

Kas minna ühes valdkonnas süvitsi, või omandada kogemusi mitmetes erinevates valdkondades? Ka sellele küsimusele tasub ühel hetkel õpingute käigus mõelda.

Ettevõttesisese töötervishoiuspetsialisti ülesanneteks võib olla muuhulgas ohutuspäevade läbiviimine, ohutusjuhendite ja reeglite tutvustamine ning töötajate koolitamine. Tihti algavad võimalused ettevõttesiseseks karjääriks praktikakohalt suuremas ettevõttes.

Töötamine ühes ettevõttes on kasulik võimalus õppida tundma tööohutust ühes valdkonnas sügavuti ja nii areneda tõeliseks autoriteediks oma valdkonnas.

Ettevõttevälise töötervishoiuspetsialisti ülesanneteks on konsulteerida ettevõtteid, kes soovivad osta sisse teenust väljaspoolt. Neil ettevõtetel ei pruugi olla vajadust palgata täisajaga spetsialisti tööle, kuid töö- ja tervishoiu seadusest tulenevad nõuded tööohutusele vajavad täitmist. Eesti ettevõtetes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, suuremate ettevõtete puhul töökeskkonnavolinik või -nõukogu.

Tööohutusteenust pakkuvas ettevõttes töötamine võimaldab tutvuda tööohutusega paljudes erinevates valdkondades, täites välise spetsialistina ettevõttes vajalikku rolli. Nii on igas tööpäevas midagi uut ja põnevat, ning otsides endale “seda õiget” valdkonda töötamiseks, tuleb erinevate valdkondadega tegelevas ettevõtetes töötamine kindlasti kasuks. Seda kas praktikana või spetsialistina.

 

Amet, mis avab tuhandeid uksi

Kui haridus käes, on ka uksed lahti. Peale õpinguid on selles valdkonnas mitmeid erinevaid võimalusi. Kas sind tõmbab eraettevõtlus, või eelistaksid tööd riigiasutuses nagu Tööinspektsioon?

Kas sa tahad olla igapäevatööl töökeskkonnaspetsialist, tööhügieenik, töötervishoiuspetsialist, töötervishoiuõde, ergonoom või hoopis töökeskkonnavolinik?

 

Võimalik, et tööl …

… on sinu kui tööohutusspetsialisti tööülesandeks aidata koostöös teenuste disaini ettevõttega luua arvutiprogramm, mis aitab inimese tervist ohustavaid tegureid – keemilisi, füüsilisi või bioloogilisi – kontrolli all hoida;

… hoiad silma peal sellel, kuidas firmad täidavad seaduste ja regulatsioonide poolt ettenähtud ohutusnõudeid;

… soovid luua tööl võimlemise videokursuse koostöös treeneritega, ning täiendad end turunduse valdkonnas, et luua ettevõtetele veelgi rohkem väärtus;

… avastad endas soovi töötada personalispetsialistina, sest õpingute käigus oled omandanud selleks enamiku vajalikke teadmisi.

 

Karjäär töötervishoiu valdkonnas kindlustab su tuleviku

Töötervishoid on üks olulisemaid Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika valdkondi. Paljud ettevõtted on kohustatud kaasama või palkama töötervishoiuspetsialisti. See tähendab, et kvalifitseeritud spetsialistil tööst puudust ei tule.

Lisaks tööelule, on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgemal tasemel, et vastavalt huvile spetsialiseeruda: näiteks Tartu Ülikooli rahvatervishoiu, Eesti Maaülikooli ergonoomika või inglisekeelses Tallinna Tehnikaülikooli tervishoiutehnoloogia magistriõppes. Magistriõppeprogramme pakuvad ka ülikoolid välismaal.

Selle erialavalikuga avaneb sulle tuhandeid uksi erinevates valdkondades ja erinevates riikides. Sihikindla ja aktiivse inimesena leiad töötervishoiu valdkonnas kindlasti oma unistuste karjääri.

 

Kus saab tervisekaitsespetsialistiks õppida?

Alustada on vaja vajaliku hariduse omandamisest. Tervisekaitse spetsialistiks on võimalik õppida näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Õppetööst pool on auditoorne, neljandik on praktikumid ning vajalik on läbida ka õppepraktika töökohtades.