Teise erialana turundus? Miks mitte!

Teise erialana turundus? Miks mitte!

Turunduse õppimine teise erialana on tark valik mitmel põhjusel. Minu jaoks avas turunduse õppimine teise erialana ukse mulle hoopis uue maailma – laiahaardelisse ja huvitavasse. Selle eriala õppimine on andnud mulle oskuse uute võimaluste märkamiseks. Seda tihti seal, kuhu varem ei osanud vaadatagi.

Enda mõtteid jagas Elmo, kes varasemalt on kirjutanud ka filoloogia õppimisest.

 

Mis see turundus siis täpsemalt on?

Turundus on lihtsalt sõnastatult erinevate tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku teenusepakkuja soovid ning ostja vajadused ning seda ettevõttele jätkusuutlikul moel.
Tavatarbija näeb ainult vähest ja tema jaoks kujundatud osa turundusest, mis on nähtav kampaaniate, sisuturunduse ja reklaamidena. Nagu jäämäelgi, on ka nende nähtavate osade taga oluliselt tööd, mis esialgu jääb märkamatuks.

Turundus pole vaid kliendile müümine, sest tal on raha ja ta ostab, vaid pigem mõtteviis, kuidas ja miks toodet ostetakse. Selle alla kuulub ka kliendi paremini tundma õppimine, ning mõnel juhul ka toote järgi vajaduse tekitamine. Turundus annab hea ülevaate sellest, kuidas kogu ärimaailm toimib ning millised protsessid seda suunavad.

Õppides turundust saad ka head teadmised majandusest ning ärivaldkonda reguleerivatest seadustest.
Sellised teadmised loovad eeldused töötamiseks turundusspetsialistina ning võimaldavad ka ettevõtlusega alustada.

 

Mis võimalusi annab turunduse õppimine?

Turunduse õppimine annab võimalusi täiendada juba olemasolevat eriala, et saada teadmisi ettevõtlusega alustamiseks. Näiteks võin tuua oma sõbra, kes oli varasemalt õppinud puidutisleriks.

Ta valis teise erialana õppimiseks aastaid hiljem turunduse ning saadud teadmiste najal alustas juba õpingute kestel väikeettevõtlusega. Ta hakkas tootma täispuitmööblit. Sama töö, mida ta oli õppinud ning seni palgatööna pidanud.

Turunduse õppimine andis talle julgust alustada ettevõtlusega. Turunduse eriala täiendas tema teadmisi just ettevõtlusest ning turumajanduse toimimisest ning sedavõrra kindlamini tundis ta end nüüd väikeettevõtlusega tegelema hakkamisel.

See on hea näide, kuidas toimib elukestev õpe ning enesetäiendamine.

 

Mida andis turunduse õppimine mulle?

Mina läksin õppima turundust, sest varem õpitud filoloogia kõrvale oli vaja midagi laiemat, mis annaks mulle võimaluse paremini ära kasutada omandatud võõrkeeli.

Kuna turundus hõlmab enda all  ka reklaamtekstide ja muude tekstide koostamist ning tõlkimist, siis läbi turunduse õppimise andis see mulle võimalusi oma teadmiste paremaks rakendamiseks. Täna on minu tööks just tekstide loomine enamasti turundustegevuse tarbeks ning ma usun, et ilma turundust õppimata poleks ma siia jõudnud.

Turunduse õppimine teeb sind palju teadlikumaks tarbijaks ning sellest võib abi olla ka säästlikumalt toimetulemisel. Turumajanduse mõistmine õpetab sind jälgima turul toimuvaid protsesse ning ka neid ennetama.

Nii võid nii mõnelgi korral just saadud teadmiste abil odavamalt midagi lahedat osta, kui oskad oma ostu planeerida targemalt.

Samuti saad turunduse erialal omandatud teadmistega alustada kannapööret töökarjääris ja valida töötamiseks täiesti uus  ning senisest erinev töövaldkond.

Turundust saab õppida näiteks keskhariduse baasil Tallinna Majanduskoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Samuti on juhtimise ja turunduse õppimise võimalus olemas ka Tallinna Tehnikaülikoolis.