Parnunoored.ee

Kõrgkoolid

www.sais.ee – on e-teenus, mille abil sisseastuja saab SAIS-is osalevasse kooli esitada oma sisseastumisavalduse elektroonselt ja turvaliselt Interneti teel. Kõik SAIS-i kaudu esitatavad andmed ja avaldused võrdväärsed paberil või muul moel esitatuga.

 

Rakenduskõrgkoolide Infoportaal– Rakenduskõrgkoolide portaal sisaldab informatsiooni Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga (RKRN) liitunud kõrgkoolide uudiste, täiendkoolituste, sündmuste kohta. Portaali eesmärgiks on koondada kokku kogu ühistegevusest tulenev informatsiooni ning olla oluliseks infokanaliks rakenduskõrghariduse kui  elukestva õppimisvõimaluse tutvustamisel. Rakenduskõrgharidus, rakenduskõrgkoolid, koostööprojektid.

 

Eesti kõrgkoolide andmebaas

 

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Maaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Ülikool

Tartu Kõrgem Kunstikool

Tartu Ülikool

 

*PÄRNUS:

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor – erakõrgkool

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž