Parnunoored.ee

2012. noore õppija nädal Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

2012. 19. – 23. märtsil ootas Pärnumaa Kutsehariduskeskus noori osalema erialasid tutvustavates õpitubades.

Igas õpitoas toimus ühe õpilaskoha loosimine sellele erialale.

Samuti saai iga osaleja olenevalt oma aktiivsusest 0,1-0,3 punkti (mis lisati õpilase lõputunnistuse aritmeetilise keskmise hindele) õpitoas osalemise eest.

 

Infot tulevaste sündmuste kohta leiate:

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse veebis http://www.hariduskeskus.ee

Facebooki lehel https://www.facebook.com/kutsehariduskeskus/

 

Pärnumaa KHK-s on võimalik minna üheks päevaks õpilasvarjuks, mis võimaldab tutvuda soovitud eriala õpingutega.

Teised õpilas- ja tudengivarjuvõimalused on leitavad Parnunoored.ee portaali Tudengivarjuvõimaluste lehelt.