Parnunoored.ee

Noorteorganisatsioonid

Siin on valik Eestis tegutsevatest noorteorganisatsioonidest. Organisatsiooniga liitumine pakub palju huvitavaid võimalusi enda arendamiseks. Palju uusi tutvuseid ja väljakutseid.

Eesti noorteorganisatsioonid (allikas: neti.ee)

Tudengiorganisatsioonid (allikas: neti.ee)

BEST Estonia – Euroopa Tehnikatudengite Kogu. BEST-Estonia on BESTi lokaalgrupp Eestis, Tallinna Tehnikaülikoolis. Korraldavad erinevaid kursuseid ja projekte.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Eesti Noorsootöö Keskus– noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. Euroopa liidu struktuurifondid, erinoorsootöö, huviharidus, õpilasmalevad, noorte projektid ja programmid.

Eesti Üliõpilaskondade Liit – üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.

Eesti Õpilasesinduste Liit – püüdleb eesmärkide saavutamise poole korraldades ümarlaudu, koolitusseminare, uuringuid, konverentse, laagreid, foorumeid; suheldes meediaga; võimaldades õpilastel külastada välismaal toimuvaid konverentse ja laagreid ning viies läbi mitmesuguseid projekte (nt Lastekoduprojekt “Igal lapsel on õigus naeratusele”, „Arvuti õpilasomavalitsusele”, „101 Last Toompeale”, õpetaja-õpilase-lapsevanema konverentsisari jne).