Parnunoored.ee

Suveks tööle

Suvi on oodatud aeg iga noore elus. Pikka koolivaheaega saab tark nooruk ära kasutada tööl käimiseks.

Nii on suvi üksjagu puhkus kui ka töö üheskoos. Selline võimalus õpetab hindama oma tööga teenitud taskuraha ning mõistma töötamisega kaasnevate kohustuste olulisust.

Kooliajal töötamise kogemus laob alla hea vundamendi sinu tulevaseks karjääriks. Nii lood suhteid, saad kogemusi ja näed lähemalt, kas selles valdkonna õppimine või edasine karjäär oleks huvitav.

Nagu täiskasvanud läbivad tööle saamiseks konkursi ja esitavad kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid,  on ka noortel tööle saamisel samad rutiinid. Lisaks kehtivad noortele töötamiseks erinõuded, mida peaks teadma iga töötada sooviv noor ning ka ettevõte, kes sind palkab. Vaatame, millega sa peaks end kurssi viima, kui soovid suvevaheaega sisustada töötamisega.

 

Mida peaks teadma?

Alaealise töötamisega kaasnevad nõudmised, millega sa peaksid enne tööotsimist kindlasti tutvuma. Erinevad organisatsioonid vahendavad alaealiste töötamisega kaasnevaid töökuulutusi ning ka muud seonduvat informatsiooni.

Noorte tööajad on väga rangelt reguleeritud ja alaealiste palkamisel kehtivad kindlad nõuded.

Tutvu vastavate seadustega enne tööle asumist siin:
http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Toolepingu-seadus-2

http://tooelu.ee/et/uudised/1223/alaealiste-tootamise-nouded

Enne sobiva töö otsimist koosta endale korralik elulookirjeldus. Elulookirjelduses saad sa välja tuua oma eelnevad töökogemused, oskused ja isiklikud andmed, mis annavad tööandjale sinust ja sinu oskustest parema ülevaate.

Kui sul pole märkida CV-sse eelnevat töökogemust, siis pole miskit katki. Märgi ära kindlasti võõrkeeleoskused ning mõni muu huvitav hobi või tegevus, mis võib tööga seotult sulle kasuks tulla. Näiteks ujumisarmastajana kandideeri julgelt rannavalvesse.

Kui sul on esitada juba eelnevaid töökogemusi, siis loetle julgelt kõik oma kogemused üles. Elulookirjeldus on sinu võimalus ennast tulevasele tööandjale reklaamida.

Näiteks on väga populaarsed hooajalised noorte töökohad restoranid ja kohvikud, mis suveperioodil turistidest pungil. Kui sa oled koolis õppinud võõrkeeli ning tunned end vestlemisel vabalt, siis sellise töökoha valikul on sul eelis. Selline valik on sulle kui topeltvõit, sest võõrkeeles klientidega suheldes saad vajalikku ning hindamatut keelepraktikat.

Üks võimalus tööd otsida õpilasmalevate kaudu, mida suvevaheaegadel üle Eesti korraldatakse.

Pärnumaa õpilasmalevi veebileht – www.põm.ee

Töökuulutusi noortele leidub mitmetes tööportaalides.

Tasub ka jälgida suuremate portaalide kuulutusi, sest hooajaliste tööde ajal lisandub sinna noortele mõeldud töökuulutusi.

Töökuulutusi noortele võid leida alljärgnevatelt linkidelt:

  1. https://www.facebook.com/toopakkumisednoortele/
  2. https://www.stardiplats.ee/
  3. https://www.cv.ee/
  4. https://www.cvkeskus.ee/
  5. https://rajaleidja.innove.ee/

 

Esimene töö

Esimene töökoht on olulise tähtsusega, sest see õpetab kohusetunnet ning kasvatab iseseisvat vastutusvõimet. Oma tööga teenitud rahal on teine väärtus ning see õpetab nii tööd kui ka raha hindama.

Esimesest töökohast saadud kogemused võivad edasist karjääri olulisel määral mõjutada.

Ei ole vahet, kas esimeseks tööks on marjade korjamine või jäätise müümine – see õpetab vastutust ning sillutab teed iseseisvuseks.

Millist töötajat sooviksid enda ridades näha aga tööandjad, sellele leiame sinuga koos vastused järgnevast ülevaatest.

 

Mida soovivad näha tööandjad?

Tööandjad soovivad töölde kandideerijas näha selliseid omadusi nagu kohusetunne ning ausus. Seda sõltumata sellest, kas noor otsib esimest töökohta, või karjääri jooksul töökohta vahetades.

Tööalaste ülesannete täitmisel nõutakse täpsust ja hoolekust. Tööandjad võtavad lahkesti tööle ka kogemuseta töölisi, kes saavad abistada lihtsamatel abitöödel, mis ei vaja erialaseid teadmisi ning kus vastutuskoorem on väiksem.

Värskelt karjääri alustanud noorele töötajale on selline töökoht heaks võimaluseks harjuda töörutiiniga, õppida arvestama meeskonnatööga ning kasvatada endas ka erialaseid teadmisi.

Esimese töö leidmisel on kuni 26 aastastele noortele abiks mõeldud karjääriabi nõustamine. Stardiplatsi nimelisel lehel saad juba täpsemaid näpunäiteid, kuidas oma tööalaseid kogemusi paremini välja tuua ja maksma panna. Samuti saad siit portaalist soovi korral karjäärinõustamise abi.

Täpsemalt leiad infot aadressil: https://www.stardiplats.ee/abimaterjalid/karjaariabi/

Tänapäeva töömaastikul hinnatakse noori ja agaraid töökäsi. Nutikas ettevõtja näeb noores, õpihimu ning töötahet täis noorukis investeeringut pikaaegsesse heasse töölisesse.
Esimese töökoha valik on lihtsam siis, kui mõtled ja arutled oma perega, mis oleks see töö, mis sind huvitab ja mida saaks siduda koolis õpitud teadmiste või oskustega.

Kui matemaatika on sulle lihtne ja arvud on sulle meeltmööda, siis otsi töökohti, kus saaksid seda enda kasuks pöörata.

Kui aga leiad end mugavalt võõrkeeltes inimestega suheldes, siis suvine töökoht ettekandja või ka giidina oleks just sulle sobiv. Valik olgu tehtud ka selle järgi, et töö oleks ka lõbus – siis ei jää suvi liiga töiseks!